دوره حضوری BackEnd با php (طراحی سایت، برنامه نویسی سمت سرور سایت)5,500,000 تومان

BackEnd (بک اند)سایت یا به عبارت دیگر باطن سایت، برنامه نویسی سمت سرور وب سایت می باشد ، بک اند در واقع از شاخه های مربوط به برنامه نویسی تحت وب یا طراحی سایت است ما در این دوره با php به برنامه نویسی سمت سرور سایت می پردازیم و قالبی را که دوره فرانت اند پیاده سازی کردیم در این دوره داینامیک می کنیم لازم به ذکر است ما در این دوره یک سایت فروشگاهی را با تمام امکانات طی حدود 16 جلسه یا به عبارت دیگر 40 ساعت پیاده سازی کرده و در نهایت سایت را به سرور اصلی منتقل می کنیم

موضوعات فنی دوره :
1. آموزش نصب پلتفرم phpstorm
2. آشنایی با xampp و آموزش نصب و راه اندازی آن
3. آشنایی با دستور ساده مانند echo, print
4. متغیرها در PHP
5. تابع var_dump()  و آشنایی با انواع داده ها در php
6. توابع رشته ای PHP
7. ثابت ها در PHP
8. شرط ها در php
9. حلقه ها در php
10. آرایه چیست
11. انواع آرایه ها در php
12. مرتبسازی آرایه ها در php
13. فرم ها در HTML
14. تفاوت متودهای post و get در PHP
15. Session در php چيست ؟
16. کوکی یا cookie چیست ؟
17. آشنایی با توابع  Require و include
18. مفهوم برنامه نویسی شی گرایی یا object-oriented programming
19. ساختار کلاس ها در php
20. تعریف خصوصیات کلاس در php
21. تعریف متدهای یک کلاس
22. متدهای جادویی در php
23. متد جادویی __construct()
24. مفهوم ارث بری در شی گرایی
25. متدها و property های Static در PHP شی گرا
26. متود explode
27. متود implode
28. تابع isset
29. تابع join
30. تابع sizeof
31. تابع ()file_exists
32. تابع ()method_exists
33. تابع ()filter_var
34. تابع ()rtrim در PHP
35. تابع call_user_func_array
36. تابع ()array_values
37. تابع  ()array_push
38. تابع array_merge()
39. تابع ()array_key_exists
40. تابع ( ) header
41. تبدیل یک رشته (string) باساختار json به یک آرایه(Array)وبالعکس
42. امنیت در php
43. تعیین زمان و تاریخ با تابع getdate در PHP
44. نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date در PHP
45. به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time
46. استفاده از return ، هنگام تعریف تابع در PHP
47. تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی
48. محاسبات تاریخ و ساعت
49. شرح کاربرد تابع ()count
50. تابع ()range
51. تولید اعداد تصادفی، با تابع rand
52. شرح کاربرد تابع  ()array_change_key_case
53.شرح کاربرد تابع array_chunk()
55-تابع ()array_count_values
56-تابع ()array_column
57-شرح کاربرد تابع array_diff()
58-تابع ()in_array
59-تابع  array_map
60-تابع array_replace
61-تابع ()array_reverse
62-تابع ()array_sum
63-تابع ()array_unique
64-تابع current()  – next() – prev()  -end()
65-تابع reset()
66-تابع ()shuffle
67-تابع ()list
68-تابع array_keys()
69-Variable Variables
70-تابع func_get_args   و   func_num_args
71-تعریف متغیرهای سراسری (global) در PHP
72-تابع register_shutdown_function
73-تابع ()stripos
74-تابع addcslashes
75-دستور switch در PHP
76-آشنایی با متغیر کاربردی SERVER_$
77-آشنایی با متغیر کاربردی REQUEST_$
78-آشنایی با متغیر کاربردی File_$
79-آشنایی با توابع کار با فایل مثل fopen، fclose و...
80-آموزش نحوه آپلود فایل در php
81-آشنایی باتابع readfile- بازکردن فایل ذخیره شده در سرور 
82-آشنایی با تابع serialize و unserialize
83-آشنایی با توابع کاربردی (ceil) ،(floor) ،(abs) ، (max)،(number_format) ،(sin)،(cos)،(tan)،(pow)،(sqrt)،(pi)،(array_combine)،(array_count_values)
84-آشنایی با توابع (array_fill)،(array_filter)،(array_flip)،(array_intersect)،(array_multisort)،(array_pad)،(array_pop)،(array_product)،(array_reduce)
85- آشنایی با توابع (array_search)،(array_shift)،(array_slice) ،(array_splice)،(array_udiff)
86-آشنایی با توابع (array_uintersect)،(array_unshift)،(array_walk)،(compact)
87-آشنایی با توابع(count)، (extract)،(list)
88-آشنایی با توابع(natcasesort)، (bcadd)،(bccomp)
89-آشنایی با توابع(bcdiv)، (bcmul)،(bcpow)،(bcsub)،(cal_days_in_month)
90-آشنایی با توابع(class_exists)، (get_class_methods)،(getclassvars)،(getclass)
91-آشنایی با توابع(get_object_vars)، (get_parent_class)
92-آشنایی با توابع(is_a)، (is_subclass_of)، (property_exists)، (ctype_alnum)
93-آشنایی با توابع(ctype_alpha)، (ctype_digit)، (ctype_lower)، (ctype_print)، (ctype_punct)، (ctype_upper)
94-آشنایی با توابع(check_date)، (date_create)، (modify)، (date_parse)، (date_sun_info)
95-آشنایی با توابع(date_sunrise)، (date_sunset)، (gmdate)، (gmmktime)، (mktime)، (idate)، (strtotime)
96-آشنایی با توابع(getcwd)، (chdir)، (dir)، (is_dir)، (opendir)، (readdir)، (closedir)
97-آشنایی با توابع(rewinddir)، (scandir)، (debug_print_backtrace)، (error_get_last)
98-آشنایی با توابع (set_error_handler)، (trigger_error)، (exif_imagetype)
99-آشنایی با توابع (copy)، (dirname)، (fget) ، (fgetcsv)، (feof)
100-آشنایی با توابع  (chmod)، (fput)، (is_executable) ،(is_file)،(is_link)،(is_readable)،(is_uploaded_file)
101-آشنایی با توابع  (is_writable)، (mkdir)، (readfile) ،(rename)،(rmdir)،(tmpfile)،(rewind)،(unlink)
102-آشنایی با توابع  (filter_has_var)، (ftp_connect)، (ftp_login) ،(ftp_alloc)،(ftp_put)،(ftp_close)
103-آشنایی با توابع  (ftp_chdir)، (ftp_cdup)، (ftp_pwd) ،(ftp_delete)،(ftp_fget)،(ftp_mkdir)
104-آشنایی با توابع   (ftp_rmdir)، (ftp_size)، (is_array)،(getimagesize)،(constant)
105-ارسال ایمیل با تابع mail -آشنایی با توابع  (showsource )، (rand)، (sleep)، (uniqid)
106-آشنایی با توابع  (mb_convert_case)، (mb_ereg)، (printf) ،(trim)،(substr)
107-آشنایی با توابع  (mb_strlen)، (mb_substr)، (chunk_split) ،(parse_str)،(quotemeta)،(similar_text)،(str_ireplace)
108-آشنایی با توابع (str_pad)، (str_repeat)، (str_shuffle) ،(str_split)،(str_word_count)،(strchr)،(strcoll)،(strstr)
109-آشنایی با توابع  (strtolower)، (strtoupper)، (strtr)،(substr_count)،(ucfirst)،(vprintf)،(parse_url)
110-آشنایی با توابع  (urlencode)، (urldecode)، (empty)،(floatval)،(intval)،(gettype)،(settype)،(strval)،(unset)
111- طریقه استفاده از پلاگین ها در پروژه های php
112-طریقه استفاده از api ها در پروژه های php
113.آموزش کامل ajax ، بارگزاری اطلاعات روی صفحه بدون اینکه سایت ریلود شود
کار با پایگاه داده ها (mysql)
1- آموزش کار با پایگاه داده ها در php
2-طریقه اتصال به دیتابیس
3-مدیریت خطاها EXCEPTION
4-طریقه ذخیره اطلاعات در دیتابیس
5-طریقه ویرایش اطلاعات
6-طریقه حذف اطلاعات از دیتابیس
7-آشنایی با دستور where
8-آشنایی با دستور AND
9-آشنایی با دستور AS
10-آشنایی با دستور BETWEEN
11-آشنایی با دستور UNION
12-آشنایی با دستور rand
13-آشنایی با دستور desc
14-آشنایی با دستور asc
15-آشنایی با دستور having
16-آشنایی با دستور ORDER BY
17-آشنایی با دستور IN
18-آشنایی با دستورDISTINC
19-آشنایی با دستور LIKE
20-آشنایی با دستور ISNULL
21-استفاده از محاسبات ریاضی در دستورات SQL
22-آشنایی با دستورات Aggregate
23-آشنایی با دستور GROUP BY
24-آشنایی با دستور JOIN
25-آشنایی با دستور INNER JOIN و LEFT JOIN
26-تابع جمع کردن فیلدهایی که خاصیت TIME
27-آشنایی با دستور CREATE DATABASE ، CREATE TABLE ، DROP TABLE
28- طریقه انتقال داده های یک جدول در جدول دیگر
29-آشنایی با دستور FOREIGN KEY و REFERENCES
30- import  و export کردن دیتابیس
 

ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php

دوره آموزش برنامه‌نویسی php یکی از محبوب‌ترین دوره‌ها برای علاقه مندان به برنامه‌نویسی سمت سرور است. امروزه زبان برنامه‌نویسی PHP توسط بیش از 80 درصد وب سایت‌ها استفاده می‌شود.در طول ربع قرن گذشته، بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی ادعا می‌کردند که بهترین هستند، اما فقط PHP به یک زبان جهانی تبدیل شد و به طور پیوسته در بین پرکاربردترین زبان‌های برنامه‌نویسی باقی ماند.

در دنیای آنلاین امروزی، وب‌سایت‌های ساخته شده با PHP از قدرت بالایی برخوردار هستند. تقریباً 77.4 درصد از وب‌سایت‌های امروزی برنامه‌های سمت سرورشان با استفاده از زبان برنامه‌نویسی PHP نوشته شده اند. PHP امروزه یکی از کاربردی‌ترین زبان‌های توسعه وب در جهان باقی به شمار می‌رود و بدیهی است که بازار کار بسیار خوبی دارد؛ بنابراین ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php می‌تواند برای افرادی که می‌خواهند به سرعت وارد بازار کار شوند بسیار مفید واقع شود. طیف وسیعی از عملکردهای زبان برنامه‌نویسی PHP، مجموعه‌ای شگفت‌انگیز از افزونه‌ها برای گسترش عملکردها، طبیعت منبع‌باز و پشتیبانی عظیم جامعه آنلاین، آن را به یک زبان برنامه‌نویسی محبوب در میان علاقه مندان به برنامه‌نویسی در سراسر جهان تبدیل کرده است.

ممکن است بپرسید وقتی این همه زبان برنامه‌نویسی وجود دارد، چرا باید شرکت در دوره آموزش برنامه‌نویسی php را انتخاب کنیم؟ با مطالعه این مطلب مهمترین دلایل انتخاب و استفاده از PHP به عنوان زبان برنامه‌نویسی را خواهید فهمید. در این مقاله، ما به طور واضح مزایا و کاربردهای زبان برنامه‌نویسی PHP را توضیح داده و قابلیت و عملکرد آن را بررسی خواهیم کرد.

معرفی دوره آموزش برنامه‌نویسی php

با ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php به طور کامل با قواعد و کتابخانه‌های این زبان آشنا خواهید شد و می‌توانید پس از پایان دوره با تسلط کامل وارد بازار کار شوید. اما بیایید ببینیم که php چیست و در این دوره چه چیزهایی را خواهید آموخت. نام PHP مخفف Hypertext Preprocessor است و یک زبان برنامه‌نویسی سمت سرور به شمار می‌رود که برنامه‌ها روی آن نوشته شده، روی سرورهای وب اجرا می‌شوند و به مرورگر آنلاین وابسته نیستند.

نحو زبان PHP مشابه زبان C است. این زبان توسط Rasmus Lerdorf ایجاد و در سال 1995 ظاهر شد. PHP به طور گسترده در توسعه برنامه‌های کاربردی وب مورد استفاده قرار می‌گیرد و به یکی از زبان‌های اصلی توسعه دهندگان برای ساخت برنامه‌های جدید تبدیل شده است. سایت‌های شبکه‌های اجتماعی پیشرو مانند فیس‌بوک و سازمان‌های معتبری مانند دانشگاه هاروارد هر دو از PHP استفاده می‌کنند که باعث محبوبیت این زبان و افزایش اعتبار آن می‌شود؛ بنابراین با ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php به زبانی مسلط خواهید شد که در سراسر جهان کاربرد داشته و بسیار محبوب است.

دوره آموزش برنامه‌نویسی php برای ایجاد صفحات وب سایت‌ها، مانند سایت‌های تجارت الکترونیک، وب سایت‌های حرفه‌ای، بازارهای آنلاین و غیره، بسیار مناسب است. همچنین شرکت کنندگان در این دوره می‌توانند از نحو آن برای ایجاد برنامه‌های کاربردی وب و رابط کاربری گرافیکی (رابط کاربری گرافیکی) استفاده کنند. نسخه‌های اخیر این زبان برنامه‌نویسی مانند PHP 7 و PHP 8 شیء گرا هستند که به توسعه دهندگان کمک می‌کند چارچوب‌ها و توابعی امن ایجاد کنند که پویا و قابل استفاده مجدد هستند.

ثبت نام در بهترین دوره آموزش برنامه نویسی php در تهران

آموزشگاه اسما دارای مجرب‌ترین اساتید در زمینه آموزش برنامه‌نویسی php است که با جدیدترین متد به آموزش این زبان به دانشجویان می‌پردازند. در پایان این دوره با تسلط کامل می‌توانید وارد بازار کار شوید. همچنین با ثبت‌نام در این دوره آموزشگاه کامپیوتر اسما، علاوه بر برخورداری از پشتیبانی پس از اتمام دوره (برگزاری کلاس‌های رفع اشکال) می‌توانید از یک جلسه رایگان با تضمین برگشت پول نیز برخوردار شوید. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مزایای شرکت در این دوره پرداخته شده است:

  • دوره آموزش برنامه‌نویسی php به بهبود چشم‌انداز شغلی شما در زمینه برنامه‌نویسی کمک خواهد کرد؛
  • با شرکت در این دوره مدرک معتبر دریافت خواهید کرد؛
  • با شرکت در این دوره تمامی مهارت‌های مورد نیاز برای برنامه‌نویسی سمت سرور را در سطح حرفه‌ای خواهید آموخت؛
  • ثبت‌نام در دوره آموزش برنامه‌نویسی php سطح مهارت‌های ضروری برنامه‌نویسی و اعتماد به نفس شما در کار را افزایش می‌دهد؛
  • شرکت در این دوره بستری را فراهم خواهد کرد که از طریق آن به سطح بالاتر برنامه‌نویسی دست یابید.

دلایل زیادی برای شرکت در دوره آموزش برنامه‌نویسی php و توسعه نرم افزار سمت سرور با استفاده از این زبان وجود دارد. مهمترین آنها عبارتند از:

PHP یک زبان منبع‌باز و رایگان است

PHP یک زبان برنامه‌نویسی متن‌باز است. این امر یعنی این زبان رایگان است. هیچ هزینه‌ای برای استفاده از این زبان وجود ندارد؛ بنابراین این موضوع، PHP را برای سیستم‌های مدیریت محتوا (CMS) محبوب مانند وردپرس بسیار مفید می‌کند. از آنجایی که این زبان منبع‌باز است، برای همه توسعه دهندگان، به ویژه توسعه دهندگان جدیدی که PHP را توسعه داده و به آینده منتقل می‌کنند، در دسترس است. همچنین، ایجاد یک وب سایت با استفاده از PHP ارزان‌تر و آسان‌تر است. شما می‌توانید با ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php به راحتی بر این زبان مسلط شده و از آن استفاده کنید.

یادگیری PHP آسان است

PHP بسیاری از ویژگی‌های پیشرفته را برای یک برنامه‌نویس حرفه‌ای ارائه می‌دهد، اما در عین حال برای یک تازه وارد، یادگیری آن بسیار ساده است. در مدت زمان کوتاهی، هر کسی می‌تواند شروع به نوشتن اسکریپت‌های ساده با این زبان برنامه‌نویسی کند. هدف اصلی PHP این بود که برای تازه کارها یادگیرین آن آسان باشد تا بتوانند صفحات شخصی ساده ایجاد کنند. از آنجایی که نوشتن یک اسکریپت PHP ساده است، به یک زبان محبوب برای مبتدیان تبدیل شد و هنوز هم بسیار محبوب است. با ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php می‌توانید به سرعت و به آسانی این زبان را آموخته و وارد بازار کار شوید.

PHP سریع است

امروزه میلیون‌ها کاربر اینترنت وجود دارد و در هر ثانیه چیزی از وب سرورها می‌خواهند. به خصوص برای برنامه‌های کاربردی وب حیاتی مانند بانکداری، امنیت و برنامه‌های دولتی، سرعت بسیار مهم است. بنابراین، سرورها و زبان برنامه‌نویسی روی سرورها باید واقعاً سریع باشند. با انتشار PHP 7.x، PHP سه برابر سریعتر از قبل شد. بنابراین دوره آموزش برنامه‌نویسی php به شما کمک می‌کند تا زبانی را بیاموزید و از آن استفاده کنید که یکی از پرسرعت‌ترین زبان‌ها به شمار می‌رود.

زبان برنامه‌نویسی PHP به خوبی مستند شده است

مهم است که یک زبان برنامه‌نویسی، مستندات کافی برای توسعه دهندگان برای یادگیری و درک استفاده از زبان داشته باشد. PHP مستندات آنلاین بسیار خوبی با یک چارچوب خوب از توابع دارد. تعداد زیادی انجمن و ده‌ها وب سایت آموزشی در مورد PHP وجود دارد. بنابراین، دریافت کمک در صورت نیاز بسیار آسان است. با ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php استفاده از این مستندات را به خوبی یاد خواهید گرفت.

PHP یک کتابخانه بزرگ دارد

کتابخانه کدهای از پیش نوشته‌ای است که در آن داده های برنامه‌نویسی آماده برای توسعه برنامه‌ها ذخیره می‌شوند و به برنامه‌نویس در ساخت و اجرای نرم افزار کمک می‌کند. PHP دارای یک کتابخانه عظیم است که توسعه را بسیار آسان می‌کند. مخزن بسته‌های PHP، به نام Packagist، یک ستون فقرات قوی است که PHP را سرپا نگه می‌دارد. هزاران کتابخانه PHP آماده برای استفاده در دسترس هستند که همیشه با یکدیگر سازگار هستند. با ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php استفاده و کار با این کتابخانه‌ها را خواهید آموخت.

کاربران PHP می‌توانند به پشتیبانی انجمن پی اچ پی تکیه کنند

اگرچه توسعه‌دهندگان کتابخانه‌های بزرگ و اسناد زیادی دارند، گاهی اوقات چیزی را که به دنبال آن هستند پیدا نمی‌کنند و باید از توسعه‌دهندگان دیگر کمک بگیرند. یک جامعه بزرگ برای این منظور ضروری است. انجمن پی اچ پی بزرگترین در بین تمام فناوری‌ها است که از توسعه دهندگان باتجربه‌ای تشکیل شده که به یکدیگر کمک و از هم پشتیبانی می‌کنند.

PHP فریمورک های خوبی دارد

اگر می‌خواهید برنامه‌ای توسعه دهید که واقعاً سریع، بسیار امن و دارای پایه‌های قوی باشد، باید ماه‌ها برای این کار وقت بگذارید. با این حال، اگر از برخی از اسکریپت‌هایی استفاده ‌کنید که قبلاً نوشته و آزمایش شده‌اند، توسعه یک برنامه ساده چند دقیقه طول می‌کشد. این مجموعه از اسکریپت‌ها Frameworks نامیده می‌شوند. آنها ستون فقرات برنامه‌ها هستند، بنابراین تنها کافی است جاهای خالی را پر کنید.

به منظور توسعه برنامه‌های کاربردی شایسته، به طور کلی بهتر است از یک چارچوب خوب طراحی شده استفاده کنید. PHP فریم ورک هایی با کاربری آسان، سریع و امن ارائه می‌دهد. برخی از فریم ورک های PHP عبارتند از Laravel، Symfony، Yii، Phalcon، FuelPHP، Zend Framework، PHPixie و CakePHP. با ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php با بهترین فریمورک های پی اچ پی آشنا خواهید شد.

اشکال زدایی با PHP ساده است

تقریباً همه توسعه دهندگان در مرحله توسعه برنامه خود اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوند. به این اشتباهات کوچک باگ می‌گویند. دو راه برای یافتن باگ‌ها و اصلاح آنها وجود دارد. راه اول این است که تمام کدهای خود را از ابتدا تا انتها بخوانید. یک کد بسته به نوع برنامه یا سرویس می‌تواند صدها، هزاران خط یا حتی میلیون‌ها خط باشد؛ بنابراین، این روش بسیار وقت‌گیر و ناکارآمد است. راه دوم و مورد علاقه توسعه دهندگان، استفاده از دیباگر است.

دیباگر فهرستی از ابزارهایی است که به شما در یافتن باگ کمک می‌کند. بنابراین، انتظار می‌رود که برای هر زبانی باید ابزارهای اشکال زدایی مؤثر وجود داشته باشد. PHP پسوند XDebug را برای کمک به اشکال زدایی و توسعه فراهم می‌کند. در دوره آموزش برنامه‌نویسی php اشکال زدایی کدها را نیز خواهید آموخت.

PHP از اکثر وب سرورها پشتیبانی می‌کند

میزبانی وب سرویسی است که به هر کسی اجازه می‌دهد تا وب سایت خود را در فضای اینترنت منتشر کند. یک میزبان وب خدمات میزبانی و وب سایت‌ها را طوری می‌سازد که در اینترنت قابل‌مشاهده باشند. وب سایت‌ها بر روی رایانه‌های خاصی به نام سرور میزبان یا ذخیره می‌شوند.

بنابراین، اگر می‌خواهید برنامه وب خود را در یک وب سرور ذخیره کنید، باید مطمئن باشید که وب سرور از زبان برنامه‌نویسی شما پشتیبانی می‌کند. PHP تقریباً از تمام وب سرورهای امروزی پشتیبانی می‌کند.

PHP را می توان در سیستم عامل‌های مختلف استفاده کرد

PHP تقریباً از تمام سیستم عامل‌ها استفاده می‌کند، از جمله لینوکس و سایر انواع یونیکس، مایکروسافت ویندوز، macOS، RISC OS و غیره. با PHP، شما این امکان را دارید که وب سرور و سیستم عامل خود را انتخاب کنید.

شما می‌توانید بین PP و OOP با PHP یکی را انتخاب کنید

برنامه‌ها از قسمت‌هایی تشکیل شده اند که می توان آنها را جداگانه نوشت و سپس آنها را جمع کرد تا یک برنامه کامل را تشکیل دهد. در زبان‌های رویه‌ای (PP) به این قسمت‌ها رویه گفته می‌شود. مشکل این نوع برنامه‌نویسی این است که نگهداری نرم افزار می‌تواند دشوار و زمان‌بر باشد.

در برنامه‌نویسی شیء گرا (OOP)، ماژول‌های اصلی یک برنامه کلاس‌ها هستند، بنابراین شما می‌توانید کلاس‌ها و اشیایی مشابه اشیاء دنیای واقعی ایجاد کنید و در دوره آموزش برنامه‌نویسی php به طور کامل کار با کلاس‌ها و اشیا را می‌آموزید و بر این مفاهیم مسلط خواهید شد.

PHP از بسیاری از پایگاه‌های داده پشتیبانی می‌کند

به فایل‌هایی که داده ها را در آنها ذخیره می‌کنیم پایگاه داده می‌گویند. اگر نیاز به استفاده از پایگاه داده در برنامه خود دارید، زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده شما باید از آن نوع پایگاه داده پشتیبانی کند. PHP طیف گسترده‌ای از پایگاه‌های داده را پشتیبانی می‌کند. با PHP، استفاده از اتصالات پایگاه داده بسیار آسان است. در دوره آموزش برنامه‌نویسی php با مفاهیم پایگاه داده و اتصالات آن نیز آشنا خواهید شد.

PHP یک افسانه است و هنوز میلیون‌ها کاربر طرفدار این زبان برنامه‌نویسی هستند. بزرگترین برندهای آنلاین مانند Facebook، Digg، ProProfs، Yahoo و Flickr توسط PHP پشتیبانی می‌شوند. ثبت‌نام دوره آموزش برنامه‌نویسی php یک انتخاب هوشمندانه برای یادگیری PHP و شروع توسعه برنامه‌های کاربردی وب قدرتمند است. با شرکت در این دوره از تجارب اساتید بسیار حرفه‌ای برخوردار خواهید شد. همچنین با ثبت‌نام در این دوره آموزشگاه کامپیوتر اسما، علاوه بر برخورداری از پشتیبانی پس از اتمام دوره (برگزاری کلاس‌های رفع اشکال) می‌توانید از یک جلسه رایگان با تضمین برگشت پول نیز برخوردار شوید.

09124580399

مشاهده کل مطلب